Nghề cá trong nước

Những triệu phú trên mảnh đất Gia Bình

(Tạp chí Thủy sản VN) – Từ khi huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh có chủ trương đưa ruộng trũng, đất bãi ven sông cấy một vụ không ăn chắc sang nuôi trồng thuỷ sản, người dân liền nhiệt tình ủng hộ và hăng hái tham gia. Miệt mài lao động biến đất trũng thành “tấc vàng”, nhiều hội viên Hội Nghề cá Bắc Ninh đã trở thành “triệu phú”.

 • 5 tháng trước
 • Nghề cá trong nước
 • 0

“Phất” lớn nhờ cá rô phi đơn tính

(Thủy sản Việt Nam) – Những năm gần đây, rô phi đơn tính đang được các tỉnh phía Bắc quan tâm mở rộng diện tích nuôi, kể cả nuôi ghép với cá truyền thống và nuôi chuyên canh. Nhiều dự án chuyển từ đất trũng cây lúa hiệu quả thấp sang nuôi thủy sản tập trung, trong đó nhiều mô hình đã chọn rô phi đơn tính vào nuôi chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình của phong trào này là tỉnh Hải Dương.

 • 5 tháng trước
 • Nghề cá trong nước
 • 0

Những triệu phú trên mảnh đất Gia Bình

(Tạp chí Thủy sản VN) – Từ khi huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh có chủ trương đưa ruộng trũng, đất bãi ven sông cấy một vụ không ăn chắc sang nuôi trồng thuỷ sản, người dân liền nhiệt tình ủng hộ và hăng hái tham gia. Miệt mài lao động biến đất trũng thành “tấc vàng”, nhiều hội viên Hội Nghề cá Bắc Ninh đã trở thành “triệu phú”.

 • 5 tháng trước
 • Nghề cá trong nước
 • 0

“Phất” lớn nhờ cá rô phi đơn tính

(Thủy sản Việt Nam) – Những năm gần đây, rô phi đơn tính đang được các tỉnh phía Bắc quan tâm mở rộng diện tích nuôi, kể cả nuôi ghép với cá truyền thống và nuôi chuyên canh. Nhiều dự án chuyển từ đất trũng cây lúa hiệu quả thấp sang nuôi thủy sản tập trung, trong đó nhiều mô hình đã chọn rô phi đơn tính vào nuôi chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình của phong trào này là tỉnh Hải Dương.

 • 5 tháng trước
 • Nghề cá trong nước
 • 0
LIÊN HỆ
Back to top