Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển SAFEGRO

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 14/8, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 3145/Q Đ-BNN-HTQT về việc Phê duyệt Văn kiện dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển – SAFEGRO” do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại. Thời gian thực hiện từ 2020 – 2025 tại 2 thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố cung ứng nông sản tiêu thụ tại hai thành phố này.

Dự án có nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Canada là 15,3 triệu đô la Canada, tương ứng 10.904.055 USD. Mục tiêu tổng thể của Dự án là: Hỗ trợ phát triển và thực thi các quy định về ATTP được xây dựng trên cơ sở khoa học và phương pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ.

Dự án cũng sẽ thu hút các nhà sản xuất (bao gồm các nông hộ nhỏ) và khu vực tư nhân để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp thông minh và thân thiện với môi trường, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc bền vững. Cùng đó, hướng tới việc nâng cao nhận thức về ATTP cho người tiêu dùng và thúc đẩy thay đổi hành vi dẫn tới gia tăng nhu cầu, tiêu thụ nông sản an toàn, giá cả phải chăng ở Việt Nam.

Kết quả của Dự án: Tạo môi trường chính sách thuận lợi, nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật của cơ quan quản lý trung ương và địa phương tại Việt Nam về ATTP trong những chuỗi giá trị được chọn nhằm đạt các tiêu chuẩn quốc tế; Nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong đó có các nông hộ nhỏ, nông dân nghèo và các tác nhân khác tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt là phụ nữ tại Việt Nam để cung ứng nông sản thực phẩm an toàn cho thị trường trong nước và quốc tế; Gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với nông sản thực phẩm an toàn và giá cả phải chăng ở Việt Nam.

Thiên Lý

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ
Back to top